iнтелектуальні рішення в агробізнесі

Кукурудза з максимальною віддачею

19.04.2022
Автор матеріала

Юлія Наружна

Які гібриди кукурудзи покажуть кращий результат за диференційованої сівби

Кукурудза з максимальною віддачею

НЕ ВСІ ГІБРИДИ «ТОЧНІ»

Точне землеробство нині цікавить багатьох аграріїв. І це не дивно, адже на тлі підвищення цін на добрива, логістику постає питання, як працювати продуктивніше та отримувати зиск із кожного гектара площі. Враховуючи, що сьогодні дедалі більша частина України потрапляє в зону ризикованого землеробства, є потреба змінювати підхід до ведення сільського господарства.

Правильно підібраний гібрид є одним з елементів точного землеробства. Нещодавно компанія «Лімагрейн» представила гібриди, які ідеально підходять саме для змінних норм висіву. За допомогою інноваційної цифрової платформи Agrility фахівці компанії на практиці продемонстрували, як завдяки комплексному підходу та оптимізації процесів досягнути високих результатів врожайності.

ЯК НА ПРАКТИЦІ ПРАЦЮЄ ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СІВБИ КУКУРУДЗИ АGRILITY. DENSITY

На базі модуля аgrility.DENSITY, що є частиною цифрової платформи Agrility, компанія провела дослідження із сівби гібридів зі змінними нормами. «Протягом 2020–2021 років ми проводили дослідження змінних норм висіву на гібридах ЛГ31377, ЛГ31388 та ЛГ 31330. Результати показали, що ці гібриди оптимальні для використання в точному землеробстві в цій групі стиглості», — розповів Володимир Кузьмич, продукт‑менеджер компанії «Лімагрейн».

Володимир Кузьмич,

продукт-менеджер

компанії «Лімагрейн»

На базі фермерського господарства «Флора А.А.», що на Вінниччині, на полі площею в 31 га у вигляді шахівниці було посіяно гібрид кукурудзи ЛГ31377 з різною густотою висіву. Мета, яку ставили перед собою, — дослідити реакцію гібрида на зміну густоти в межах одного поля у виробничих умовах.

 Гібрид кукурудзи ЛГ31377 з різною густотою висіву
Гібрид кукурудзи ЛГ31377 з різною густотою висіву

Для того, щоб зробити дослід найефективніше, потрібно було помістити гібрид в схожі кліматичні умови вирощування. Завдяки модулю аgrility.DENSITY фахівці окреслили контури поля, провели дослідження щодо виявлення ділянок найбільшого накопичення вологи в ґрунті, визначили ділянки з різним потенціалом врожайностіта встановили оптимальну норму висіву для кожної зони.

Отримавши потрібні дані, на базі модуля були створені карти-завдання, завдяки яким проводили висів зі змінними нормами. Для використання модуля аgrility.DENSITY необхідно мати сівалку з функцією диференційованої сівби, монітор, сумісний із сівалкою, та GPS-навігацію» — зазначив Ігор Грабовий, спеціаліст з цифрових сервісів ТОВ «Лімагрейн Україна».

Ігор Грабовий, спеціаліст з

цифрових сервісів ТОВ

«Лімагрейн Україна»

ДОВІДКА

Комплексна web‑платформа Agrility — це інноваційний продукт, який допомагає аграріям отримувати високі врожаї завдяки перевіреним на практиці рішенням. Програма складається з чотирьох модулів

agrility.DENSITY

Цей модуль створений для гібридів кукурудзи зернового та силосного напрямів. Модуль генерує створення карт‑завдань для диференційова‑ ної сівби кукурудзи. На основі аналізу в кожній зоні поля визначається певна густота висіву.

agrility.VEGETATION

Модуль підходить для всіх культур. Створений для онлайн‑спосте‑ реження за станом посівів під час вегетації. Завдяки модулю можна виявляти проблемні зони поля та оперативно приймати рішення для покращення врожайності.

agrility.YIELD

Ідеальний для гібридів кукурудзи зернового та силосного напрямів. Завдяки модулю здійснюється прогнозування врожайності кукурудзи на базі знімків NDVI. agrility.HARVEST Для гібридів кукурудзи силосного напряму. Модуль створений для прогнозування масової частки сухої речовини та оптимальних дат збирання врожаю.

agrility.HARVEST

Для гібридів кукурудзи силосного напряму. Модуль створений для прогнозування масової частки сухої речовини та оптимальних дат збирання врожаю.

Переваги програми:

  • збільшення врожайності на 3–5%;
  • визначення оптимальної густоти висіву;
  • детальна аналітика під час вегетації рослин;
  • вчасне збирання та висока якість силосу;
  • є змога покращити планування збору врожаю завдяки прогнозу врожайності.

Читай також матеріал за темою цифрової web-платформи AGRILITY – УРОЖАЙ ІЗ ПРИБАВКОЮ

СТІЙКИЙ ДО ПОСУХИ ЛГ31377 (ФАО 350)

Середньопізній за групою стиглості гібрид кукурудзи показав доволі високі результати під час досліджень на експериментальних ділянках. Якщо не застосовувати диференційовану сівбу, в середньому норма для цього гібрида становить 70–80 тис./га. Якщо на полі оптимальне зволоження ґрунту й достатні дози добрив, то норма коливатиметься в межах 80–85 тис., за недостатнього зволоження — 65–75 тис., причому необхідно коригувати і дози добрив.

Середня висота рослини цього гібрида була близько 300–350 см, середня кількість зерен в ряду — 38–40. Середня кількість рядів у качані — 20–22. Гібрид ЛГ31377 належить до інтенсивного напряму використання. В інтенсивних, середніх інтенсивних умовах цей гібрид показує найкращі результати.

Під час реєстрації проводили різні дослідження щодо адаптивностігібрида до посушливих умов. За час проведення досліджень ЛГ31377 показав найкращу адаптацію і стабільність та стійкість до посушливих умов вирощування серед чотирьох топових стандартів у цій групі. Це оптимальний вибір для вирощування в Центральній частині України та Північного степу. Під час вегетації гібрид відзначався максимальним приростом на різних локаціях. Різниця між мінімальним та максимальним приростом була вирівняна і стабільна.

Сівбу проводили за допомогою 8-рядної сівалки Horsch Maestro 8 CX, використовували монітор Precision Planting 20/20. Дослід проводили з різною густотою висіву від 60 до 90 тис насінин на різних за продуктивністю ділянках.

Обране поле виявилося строкате: від найбільш продуктивних ділянок до зовсім бідних. Зіграв на руку досить продуктивний вологий рік: дощів випало достатньо для того, щоб рослини максимально засвоювали добрива та були забезпечені вологою.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Гібрид посіяли з різною густотою в різну сітку продуктивності. Результати досліджень показали, що в середньому врожайність по полю становила 13 т/ га в перерахунку на базову вологість, а середня збиральна вологість була 23%. Проаналізувавши отримані дані, агрономи компанії дійшли висновку, що чим більше загущувати висів цього гібрида, тим кращі результати можна отримати в найбільш продуктивних ділянках поля. Утім, є межа, яку не слід переходити. Результат виявився неочікуваний, і сприяли цьому кліматичні умови та достатнє мінеральне живлення. Загалом по полю найвищий середній результат у різних зонах становив на густоті 80 тис./га. Це підтверджує наші рекомендації для цього гібрида — 75–80 тис./га є оптимальним. Гібрид в площині змінних норм на різній продуктивності поля має чудову компенсаційну здатність за низької густоти, і за достатнього мінерального живлення та вологозабезпечення ефективно використає ресурси для максимального результату. На низькопродуктивних ділянках поля гібрид показав результат більше ніж 10 т/га в перерахунку на базову на усіх густотах, але найкращий результат отримано саме на густоті 60 тис./га. На високопродуктивних ділянках поля ЛГ31377 показав високий результат на трьох різних густотах: 70, 80, 90 тис./ га, що підтверджує чудову компенсаційну здатність за достатніх ресурсів. На найпродуктивнішій ділянці поля ЛГ31377 показав результат більше ніж 14 т/га в заліку на густоті 90 тис./га.

Тому вкрай важливо, зазначають фахівці компанії, розташовуючи гібриди, обов’язково враховувати зони продуктивності. Якщо зона продуктивності висока за збільшення густоти висіву, підвищується врожайність. І навпаки, якщо збільшувати густоту висіву в непродуктивній зоні поля, врожайність падає.

Гібрид ЛГ31377 ефективно реагує на змінні норми висіву і максимально використовує потенціал поля
Гібрид ЛГ31377 ефективно реагує на змінні норми висіву і максимально використовує потенціал поля

Загальна тенденція свідчить, що така статистика спрацьовує у 90% випадків. Продуктивніші зони потребують більшої густоти висіву, завдяки чому можна отримати більшу врожайність із поля. Гібрид ЛГ31377 має високу компенсаційну здатність, що сприяє отриманню максимального результату з поля за сприятливих умов навіть на низьких густотах.

Відхилення між планом та фактом сівби на експериментальних ділянках становило 2,8%. Результати показали, що за сівби в 90 тис./га була найбільша втрата насіння. Чим більша норма висіву, тим більші були втрати. У середньому на полі від 60 до 90 тис., втрати становили 2,8%.

НАДІЙНІ ГІБРИДИ ЛГ31388 (ФАО 360) І ЛГ31330 (ФАО 320)

Гібрид ЛГ31330 характеризується високою стабільністю, належить до напряму середньої інтенсивності використання. Середня висота рослини — 250–350 см, кількість зерен в ряду — 38, кількість рядів у качані — 16–20, середня маса 1000 зерен — 275 г.

На базі проведених досліджень у 2020 році в господарствах на Хмельниччині фахівці компанії дійшли висновку: гібрид добре реагує на підвищені норми, та густота для нього не є настільки критичною. Такі ж результати отримали в 2021 році: густота від 65 до 80 тис./га з інтервалом 5000 насінин суттєвого зростання не мала. Збільшуючи густоту висіву, гібрид показує збільшення урожайності.

 Диференційована сівба кукурудзи
Диференційована сівба кукурудзи

Подібна тенденція спостерігається і з гібридом ЛГ31330. У 2021 році фахівці компанії побачили позитивну тенденцію до збільшення густоти і водночас чудову толерантність до посушливих умов, що в поєднанні дасть можливість українському фермеру отримати максимальний результат з поля.

ВИСНОВОК

На підставі всіх проведених дослідів, можна зробити висновок, що кожен гібрид по-різному реагує на умови вирощування. Попередні результати досліджень засвідчили, що гібрид ЛГ31377 ефективно реагує на змінні норми висіву і максимально використовує потенціал поля завдяки своїй компенсаційній здатності. Якщо в господарстві не готові до впровадження змінних норм на постійній основі, для перших кроків в цьому напрямі гібрид ЛГ 31388 та ЛГ31330 — найкращий вибір, зазначили фахівці компанії «Лімагрейн-Україна».

У разі передруку посилання на iFarming обов’язкове. Видавець не несе відповідальність за зміст рекламних оголошень та статей.

Ваші відгуки, пропозиції та зауваження приймаємо на пошту редакції: julia.naruzhna@ifarming.com.ua

Матеріали за темой