iнтелектуальні рішення в агробізнесі

Персональний план посівної кампанії кукурудзи

21.12.2021
Автор матеріалу

Ігор Ковальчук

Головне завдання агронома — отримати високий урожай якісної продукції за значної окупності затрат на вирощування культури. На що ж передусім потрібно звертати увагу під час вибору насіння гібридів кукурудзи для досягнення поставленої мети?

Персональний план посівної кампанії кукурудзи Гіенетика «Артезіан» повністю розкриває потенціал урожайності кукурудзи в лояльних умовах та має перевагу до 15% перед конкурентами в умовах стресу
Гіенетика «Артезіан» повністю розкриває потенціал урожайності кукурудзи в лояльних умовах та має перевагу до 15% перед конкурентами в умовах стресу

Високоякісне насіння є передумовою стійкості рослин до несприятливих чинників зовнішнього середовища і однією з важливих проблем сільгоспвиробництва, що спричинює підвищення попиту на гібриди кукурудзи з комплексом таких цінних ознак, як урожайність, стабільність, якість. Хотілося б зауважити, що, за результатами оцінки генетичної чистоти гібридів кукурудзи компанії «Сингента» у 2016 році, Україну визнано кращим виробником високоякісного насіння.

Адаптивна здатність гібридів

Адаптивна здатність гібридів до несприятливих чинників зовнішнього середовища є однією з важливих проблем агровиробництва, що сприяє зростанню попиту на гібриди кукурудзи з такими цінними ознаками, як урожайність, стабільність, якість. Для одержання високих і стабільних урожаїв кукурудзи в кожному господарстві ТОВ «Сингента» пропонує спектр гібридів, які мають різноманітний тип реакції на мінливість умов середовища, зокрема:

  • Інтенсивного типу. Для одержання максимальних урожаїв на підвищеному агрофоні рекомендуємо висівати гібриди СИ Ротанго, СИ Марімба, СИ Фотон, СИ Торіно, СИ Енермакс і новинку 2021 року СИ Каріока.
  • Середньопластичні, що вирізняються широким адаптивним потенціалом. Для отримання стабільних урожаїв на полях із нестабільним агрофоном обирайте з-поміж гібридів СИ Пандорас, СИ Імпульс, НК Кобальт, СИ Орфеус та новинку 2021 року СИ Мінерва.
  • Високостабільні. Для одержання гарантованого врожаю в умовах мінливих метеорологічних чинників на бідних за поживним складом ґрунтах віддавайте перевагу СИ Теліас, СИ Батанга, СИ Октеон та новинці 2021 року СИ Озон.

ІГОР КОВАЛЬЧУК, КАНД. С.-Г. НАУК, ДОЦЕНТ, КЕРІВНИК ГРУПИ З ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ, КОМПАНІЯ «СИНГЕНТА»

Генетіка Артезіан

Зокрема, хотілося б відзначити гібриди генетики «Артезіан». Ці гібриди кукурудзи (СИ Феномен, СИ Фортаго, СИ Чорінтос, СИ Зефір, СИ Скорпіус, СИ Премео і новинки 2021 року СИ Шикарі та СИ Фрегат) мають підвищений рівень адаптивності завдяки оптимізації обмінних процесів, спричинених браком вологи. Толерантність нового генотипу до високих температур забезпечує зниження ризиків стресу протягом критичних фаз розвитку рослин і втрати врожаю. Покращена ефективність використання вологи гібридами генетики «Артезіан» максимізує і повністю розкриває потенціал урожайності в лояльних умовах та має перевагу до 15% перед конкурентами в умовах стресу.

Стійкість проти ураження хворобами. Впродовж періоду вегетації, навіть і за зберігання, кукурудзу уражують понад 100 видів грибів та бактерій, деякі вірусні й мікоплазмові хвороби. На поширення збудників хвороб кукурудзи та їх чисельність дуже впливають ґрунтово-кліматичні умови.

Одним із першочергових заходів захисту від основних хвороб кукурудзи є використання гібридів, стійких до:

  • гельмінтоспоріозу, пухирчастої та летючої сажки: СИ Теліас, СИ Пандорас, СИ Фортаго, СИ Фотон, СИ Чорінтос, СИ Скорпіус, СИ Енермакс, СИ Орфеус, СИ Мінерва, СИ Зефір, СИ Каріока;
  • кореневих і стеблових гнилей, летючої сажки, гельмінтоспоріозу, іржі: СИ Ротанго, СИ Феномен, СИ Марімба, НК Кобальт, НК Термо, СИ Батанга, СИ Октеон
 Гібриди Артезіан мають підвищений рівень адаптивності завдяки оптимізації обмінних процесів, спричинених браком вологи
Гібриди Артезіан мають підвищений рівень адаптивності завдяки оптимізації обмінних процесів, спричинених браком вологи

Холодостійкість. Посів холодостійких гібридів можна проводити на 10–15 днів раніше від оптимального строку за температури ґрунту 6–8 °С. Це дає змогу отримати сходи на 5–7 днів раніше, ніж у нехолодостійких, навіть у роки з недостатньою сумою активних температур. Таким чином, з’являється можливість збільшити фазу активного фотосинтезу, за якої в рослині інтенсивно накопичується органічна речовина. Доброю холодостійкістю характеризуються гібриди СИ Ротанго, СИ Теліас, СИ Феномен, СИ Марімба, СИ Пандорас, НК Термо, СИ Чорінтос, СИ Зефір. Отримання більш ранніх сходів та швидший розвиток рослин у холодостійких гібридів дозволяють підвищити врожайність зерна і силосної маси, особливо в ті роки, коли друга половина вегетації проходить у посушливих умовах.

Посухостійкість. Посуха є одним із основних чинників, що лімітують розвиток кукурудзи в Україні. Більш небезпечна комбінована посуха, коли нестача води у ґрунті збігається з впливом сухого спекотного повітря. Стійкість гібридів кукурудзи до посухи визначається зміною врожайності зерна, на яку опосередковано чи безпосередньо впливають різні морфологічні й біологічні ознаки.

Генетичний рівень посухостійкості гібридів кукурудзи (СИ Теліас, СИ Феномен, СИ Фортаго, СИ Чорінтос, СИ Скорпіус, СИ Озон, СИ Батанга, СИ Октеон, СИ Мінерва, СИ Зефір, СИ Каріока) створений завдяки кропіткій праці селекціонерів і науковців компанії «Сингента» й обумовлений комплексом морфобіологічних ознак, які дають змогу підтримувати на належному рівні обмінні та ростові процеси рослини в посушливі періоди вегетації.

 Гібриди Артезіан мають підвищений рівень адаптивності завдяки оптимізації обмінних процесів, спричинених браком вологи
Гібриди Артезіан мають підвищений рівень адаптивності завдяки оптимізації обмінних процесів, спричинених браком вологи

Схильність до двокачанності. Численні дослідження, проведені в Україні та в інших країнах, свідчать про певні переваги генотипів, для яких характерна така ознака. Це пояснюється тим, що в несприятливих умовах вирощування такі гібриди хоч і не утворюють два качани, проте мають значно менше безплідних рослин, а за оптимального балансу поживності ґрунту, вологозабезпеченості та густоти стояння рослин усі гібриди компанії «Сингента» здатні формувати два господарсько-придатні качани.

Швидка вологовіддача. Велике значення для впровадження енергоощадних технологій вирощування кукурудзи відіграють гібриди зі швидкою втратою вологи зерном (у своїй групі стиглості) під час дозрівання: СИ Шикарі, СИ Феномен, СИ Теліас, СИ Фрегат, СИ Фортаго, СИ Скорпіус, СИ Чорінтос, СИ Премео, СИ Мінерва, СИ Зефір. Ця особливість гібридів дає змогу проводити збирання з одночасним обмолотом качанів та знизити витрати матеріально-грошових ресурсів на післязбиральну доробку зерна.

Отже, чітка уява про покращений морфолого-фізіологічний тип рослин і з’ясування біологічних причин, які лімітують продуктивність гібрида у певних умовах середовища, сприяють поліпшенню результатів вирощування гібридів кукурудзи. Висококваліфіковані фахівці компанії «Сингента» за потреби допоможуть вам обрати оптимальний набір гібридів, щоб ви ефективно використовували наявні ресурси, підвищували рентабельність та отримували високі прибутки за вирощування кукурудзи.

Цифрова платформа