iнтелектуальні рішення в агробізнесі

Досконалий рівень картографування

28.02.2021
Автор матеріала

Володимир Василенко

Карти урожайності є основним елементом аналізу даних як у точному землеробстві, так і за загальної оцінки ефективності різних агротехнологічних підходів та перемінних у вирощуванні будь-яких сільськогосподарських культур

Досконалий рівень картографування

Дані про варіативність урожайності на різних ділянках поля допомагають ідентифікувати чинники, які впливають на кінцевий результат та обмежують потенціал урожаю. До таких чинників належать родючість ґрунту, сорти насіння, норми висіву і внесення добрив, типи обробітку ґрунту, пошкодження від хвороб та шкідників, ущільнення та варіативність структури ґрунту, дренаж, вологість тощо.

Розуміння реальних обмежувальних чинників та їх впливу на потенціал різних ділянок поля дає змогу приймати зважені й обґрунтовані рішення з оптимізації витрат з одночасним збільшенням урожайності на найбільш продуктивних частинах полів.

З часу розробки на початку 90-х років минулого сторіччя перші системи картографування урожайності набули значного розповсюдження як серед дослідницьких організацій, так і господарств, які хочуть отримати більше інформації про свої поля та підвищити ефективність виробництва. Чим менша похибка під час збирання даних урожайності, тим точнішими будуть карти урожайності, а це, своєю чергою, допоможе відстежувати реальну варіативність урожайності та виявляти чинники, що впливають на неї.

Сьогодні більшість виробників зернозбиральних комбайнів опційно пропонують споживачам встановлення датчиків урожайності на нові машини. Деякі виробники пропонують системи картографування урожайності, які можна встановити на машини, що вже були у використанні. Основними елементами цих систем є безпосередньо датчик урожайності для визначення потоку маси за одиницю часу, датчик вологості для коригування фактичної ваги та GPS-приймач для визначення координат та швидкості машини.

На ринку представлено системи з двома типами датчиків: тензометричний (або «ударний») вимірює кількість зерна, яке на нього кидають лопаті елеватора, та оптичний — вимірює об’єм матеріалу, який проходить повз датчик.

Всі системи з оптичними та тензометричними датчиками урожайності потребують початкового налаштування та калібрування під певну культуру, вологість та умови роботи. Зміни швидкості руху, куту нахилу, вологості зерна у різний час доби, зміна гібридів та норм висіву, забур’яненості під час роботи призводять до збільшення похибок у роботі більшості систем, що вимагає постійного контролю порівнянням фактичної та виміряної ваги та введенням нових поправочних коефіцієнтів. Це може стати досить великою управлінською та логістичною проблемою, особливо якщо у господарстві одночасно працює декілька комбайнів.

Компанія Precision Planting розробила систему картографування урожайності YieldSense. Вона забезпечує точні дані прохід за проходом, день за днем, незважаючи на зміну навколишнього середовища та інших перемінних. Система дає змогу уникнути проблем, пов’язаних з неточністю даних та необхідністю частих і трудомістких калібрувань.

YieldSense складається з тензометричного датчика, що встановлюється у верхній частині зернового елеватора, фірмового монітора 2020, який може працювати й на сівалці. Систему можна використовувати з наявним датчиком вологості, або ж треба встановити новий датчик від Precision Planting. Особливістю рішення Precision Planting є встановлення нового зернового елеватора зі скребками з жорсткого пластику, які дають змогу точніше дозувати кількість зерна, що контактує з датчиком урожайності. На цьому елеваторі також встановлено додатковий «ковшик», у який за кожен оберт ланцюга набирається фіксована кількість зерна, що фактично дає змогу проводити самокалібрування на ходу. Завдяки цим унікальним складовим YieldSense значно підвищується точність карт, спрощується експлуатація системи та зменшуються простої збиральної техніки.

Висока якість даних, що підтримується внаслідок малої похибки системи YieldSense і є незмінною незалежно від часу збирання, швидкості, вологості та зміни гібридів, дає змогу підвищити продуктивність під час збирання, надалі проводити якісніший аналіз даних, створювати точніші карти внесень та приймати більш обґрунтовані рішення, спрямовані на підвищення ефективності виробництва.

У разі передруку посилання на iFarming обов’язкове. Видавець не несе відповідальність за зміст рекламних оголошень та статей.

Ваші відгуки, пропозиції та зауваження приймаємо на пошту редакції: rost.panichev@ifarming.com.ua

Матеріали за темой