iнтелектуальні рішення в агробізнесі

Розумний досвід сівби кукурудзи

24.01.2022
Автор матеріалу

Іван Бойко

Вирощування просапних культур, зокрема високоприбуткової кукурудзи, сьогодні потребує постійного вдосконалення технології. Це зумовлено, з одного боку, очевидними кліматичними змінами та здорожчанням ресурсів, а з іншого, — істотними резервами прибутковості цариці полів. Також це стосується і вдосконалень у системі обробітку ґрунту, мінерального живлення, сівби, захисту та усіх інших аспектів вирощування

Розумний досвід сівби кукурудзи

ТОЧНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Коли років п’ять тому Олександр Затишний очолив ТОВ «Агрофірма „Надія”» (Київська область), спеціаліст-зв’язківець за освітою відразу ж розпочав впровадження точних рішень. І сьогодні більшу частину оброблюваних площ у господарстві відведено саме під кукурудзу. Передусім Олександр Затишний переоснастив трактори та іншу самохідну техніку обладнанням для роботи із GPS. Це дало змогу більш точно позиціонувати техніку в полі. Якщо раніше допустиме відхилення від курсу становило 12–15 см, нині точність RTK-сигналу становить у межах 2–3 см. Це позитивно вплинуло на точність самого висіву як кукурудзи, так і інших просапних культур.

Олександр Затишний підійшов до розв’язання проблеми в комплексі, зробивши аналізи ґрунтів практично на усіх полях господарства. Було прийнято рішення працювати за нульовою технологією обробітку ґрунту з використанням оптимізованої системи живлення. Так, завдяки внутрішньоґрунтовому внесенню рідких добрив вдалося фактично в рази знизити кількість внесеної діючої речовини азоту. Регулярне використання різноманітних біопрепаратів (мікоризи, фосформобілізувальних бактерій, деструкторів) та дробне застосування добрив дає змогу знизити витрати на мінеральне живлення кукурудзи принаймні на 10–15%.

Такий зважений підхід дав змогу покращити стійкість рослин. У катастрофічному з точки зору вологи 2020 році, коли врожайність кукурудзи у більшості господарств регіону не перевищувала 3–4 т, на полях Агрофірми «Надія» збирали і по 6, і по 7, і навіть по 8 т.

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ВИСІВ

Ґрунтовно підходять до вирощування цариці полів і у відомому холдингу «Сігнет». Тут практикують продуману чотирипільну сівозміну, намагаючись щоб попередником кукурудзи була соя, яка насичує ґрунт атмосферним азотом. При цьому в холдингу самостійно виробляють спеціальні біокомпости, які вносять на поля в розрахунку від 15 т/га.

Сьогодні у «Сігнеті» успішно впроваджено цілу низку елементів точного землеробства. Це точний аналіз ґрунтів, який обов’язково провадиться один раз на чотири роки; повне охоплення усієї самохідної техніки системами автоматичного водіння та точного позиціонування; вимірювання наявності та ступеня щільності ґрунтів та інших характеристик; диференційований висів насіння; посекційне та пофорсункове відключення під час обприскування та диференційоване внесення мінеральних добрив.

Завдяки відсутності перекриттів та автоматичному водінню істотно зросла продуктивність виконання усіх видів польових операцій. При цьому фіксують відчутну економію ресурсів. Економія посівного матеріалу кукурудзи за сівби становить 4–5%, і приблизно в таких самих межах економлять витрати на ЗЗР. Своєю чергою, точні аналізи ґрунтів у поєднанні з диференційованим внесенням добрив дають змогу заощаджувати до 15% фосфорних та калійних добрив.

На підставі отриманих даних аналізів ґрунту та іншої супутньої інформації створюють 10-гектарну сітку полів, поділених на зони. Це дає змогу працювати з кожною окремою ділянкою поля окремо, змінюючи густоту сівби, норми внесення різних елементів живлення та впливаючи на майбутню врожайність іншим чином.

Одними з перших в Україні у «Сігнеті» здійснили експериментальну сівбу кукурудзи зі змінними нормами висіву на полі площею 52 га, що має нерівний рельєф поверхні. Схема роботи передбачала висів із більшою густотою на ділянці поля з рівним рельєфом та з меншою густотою на схилах. Такий підхід забезпечує кожній рослині однакові умови для росту та формування врожаю. Завдяки сівбі з диференційованою нормою висіву врожай на цьому полі був на 20% вищий, аніж за однакової густоти висіву, причому витрати посівного матеріалу були меншими на 5–7%.

КАРТУВАННЯ ПОЛІВ

В агрокомпанії «ТАК‑Агро», розташованій на Київщині, висівають до двох десятків гібридів кукурудзи, чиє ФАО підібрано так, щоб послідовно молотити врожай, починаючи з вересня і аж до листопада мірою дозрівання.

У господарстві застосовують змішану технологію обробітку ґрунту, яка передбачає, відповідно до специфіки пожнивних решток культури-попередника, відвальну оранку на глибину 27–30 см або ж глибоке розпушування на 45 см вглиб. При цьому обов’язковим є ретельний весняний передпосівний обробіток ґрунту із закриттям вологи. Навесні вносять і повний комплекс мінеральних добрив під кукурудзу. Це 250 кг карбаміду та певна кількість фосфорно-калійних добрив залежно від аналізу ґрунту.

Норма висіву кукурудзи, залежно від агрофону й особливостей гібрида, в господарстві коливається в межах від 70 до 85 тис. насінин. Такий широкий діапазон норм висіву, а також значні кількатисячні площі під царицею полів у господарстві логічно спонукають до широкого застосування технологій точного землеробства, зокрема відключення секцій і диференційованого висіву.

В компанії звертають ретельну увагу на аналізи ґрунтів, і відповідно, на картування полів, включно з датчиками врожайності на комбайнах. Так само чітко контролюють задану норму висіву на полі: скільки задав оператор, стільки й треба висіяти. Тому в «ТАК-Агро» надзвичайно ретельно підходять до вибору сівалок та додаткового обладнання. Це дає змогу точно розраховувати витрати на сівбу, завдяки чому в середньому економія становить 4–5%. Якщо помножити це на декілька тисяч гектарів, то виходить доволі серйозна сума.

Завдяки картуванню полів на посівах кукурудзи в «ТАК-Агро» вдалося помітно вирівняти врожайність, оскільки на різних за потенціалом ділянках (пагорби, видолинки тощо) висівають різні норми насіння.

Під час сівби кукурудзи на полях компанії обов’язковим є дотримання двох ключових правил. Перше — сівалка повинна рухатися зі швидкістю 8 км/год. Це забезпечує по-справжньому якісну сівбу. Друге — чим більше вологи в ґрунті, тим мілкіше закладається насінина — в діапазоні від 3 до 7 см.

Відповідно, застосування навіть найпростіших елементів точного землеробства у поєднанні із сучасними посівними агрегатами та обладнаними системами автоматичного водіння тракторами дає змогу вести мову про підвищення рентабельності вирощування кукурудзи від 5 до 10%. Якщо ж ми підемо далі й рік за роком впроваджуватимемо складніші елементи, включно з повноцінним аналізом ґрунтів та диференційованим внесенням добрив, то можемо розраховувати на набагато вищі показники рентабельності. У цьому плані, на нашу думку, з королевою полів не зрівняється жодна інша культура.

Матеріали по темі